27.08.2019

A może kasy fiskalne na smartfonach?

Kilka dni temu opublikowano treść projektu rozporządzenia Ministra Finansów, które pozwoli na stworzenie oprogramowania do rejestracji sprzedaży za pomocą specjalnego oprogramowania w tablecie czy telefonie – zamiast konieczności kupowania osobnego urządzenia, jakim jest kasa fiskalna raportująca sprzedaż online do systemu teleinformatycznego Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Kiedy pojawią się pierwsze aplikacje na smartfony, które zastąpią kasy online w raportowaniu sprzedaży przez internet?

 

W projekcie proponuje się wprowadzenie możliwości stosowania przez podatników VAT czynnych kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Projekt rozporządzenia określa również wymagania techniczne dla kas mających postać oprogramowania oraz sposób ich używania. Rozwiązanie to ma zwiększyć efektywność działań administracji skarbowej w zakresie zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz unikania i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatku VAT poprzez wprowadzone mechanizmy kontrolne w czasie rzeczywistym.
Projekt ma również na celu zmniejszenie kosztów wywiązywania się podatników z obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz usprawnienie procesów rejestracji i kontroli sprzedaży detalicznej w czasie rzeczywistym.
Mobilne kasy mające postać oprogramowania stanowić mają alternatywę dla obecnie użytkowanych kas rejestrujących, mogą być używane zarówno przez podatników VAT czynnych, jak i zwolnionych.
Konsultacje zaproponowanych w projekcie rozwiązań potrwają do 28 sierpnia 2019 r. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.