18.12.2019

BDO – aktualizacja! Jednak od 2021 r.?

Przed weekendem wpłynął do Sejmu projekt ustawy zmieniającej ustawę o odpadach oraz niektórych innych ustaw, która większość obowiązków z BDO przesuwałaby się ze stycznia 2020 r. na styczeń 2021 r.

Jako uzasadnienie przesunięcia terminu wejścia przepisów wskazano m.in. brak jasnych zasad określających, kto musi się zarejestrować w bazie danych o odpadach i ewidencjonować to co wyrzuca, a także wprowadzenie dodatkowych obowiązków określenia rodzajów oraz wagi odpadów.

Projektodawcy mają na uwadze przeciwdziałanie negatywnym skutkom wejścia w życie nowelizacji ustawy o odpadach. Propozycja wydłużenia okresu wejścia w życie ustawy ma pozwolić na przeprowadzenie odpowiednich szkoleń dla przedsiębiorców, a także nie ma stanowić zagrożenia dla małych firm, na które zostały nałożone nowe, duże obowiązki administracyjne.

Pytanie, czy z nowelizacją ustawy zdążą przed 1 stycznia 2020 roku? Czy przedsiębiorcy mają czekać z ewentualną rejestracją do 31 grudnia 2019 r.?