16.03.2020

Jakie prawa przysługują pracownikom w okresie kwarantanny?

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w wykonywaniu pracy wielu przedsiębiorstw, związanych z koronawirusem, informujemy iż pracownikowi przysługują następujące prawa:

1 ) Dodatkowa opieka na dziecko do lat 8 w związku ze specustawą (istnieje prawdopodobieństwo wydłużenia wieku dziecka, nad którym będzie sprawowana opieka, zmiana zapisu o korzystaniu z dodatkowej opieki planowana jest na początku tego tygodnia ) dla rodziców dzieci, których szkoły, przedszkola, żłobki itd. zostały zamknięte w związku z COVID-19 – świadczenie wypłacane jest przez ZUS, nawet jeśli pracodawca jest płatnikiem zasiłków. Wystarczy złożyć jedno oświadczenie, które jest dostępne na stronie ZUS.

Przedsiębiorca może złożyć wniosek w swojej osobie za pomocą PUE – ZAS-58.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Za każdy dzień czyli taki, w którym dziecko uczęszczałoby w tym czasie do szkoły, przedszkola, itp.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym
dzieci, którzy:
• opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
• są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny.

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje również jeżeli zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu.

2) polecenie pracy zdalnej pracownikowi, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli nie, to przesunięcie do innych prac,

3) restauracje mogą świadczyć dowozy, punkty handlowe sprzedaż online

4) pracownicy sklepów, hoteli i restauracji (jeżeli nie zostały zamknięte) muszą być zaopatrzeni w rękawiczki, mogą sugerować płatności kartą w związku z obecną sytuacją

Jeżeli pracodawca zapewnia wszystkie środki ochrony, pracownik nie może odmówić wykonywania pracy, nie ma tu również zastosowania art. 210 KP

5) zamknięcie zakładu równoznaczne jest z przestojem dla pracowników i jest on płatny 100% bez żadnych dodatków – czyli wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę z osobistego zaszeregowania, jednak nie mniej niż minimalne

6) można udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego, nie można jednak  kierować w tym okresie na bieżący urlop wypoczynkowy bieżący (czyli urlop za 2020 rok). Pracownik nie może odmówić wykorzystania zaległego urlopy wypoczynkowego.