07.01.2020

Mały ZUS dla przedsiębiorców 2020!

Mały ZUS dla przedsiębiorców 2020!

8 stycznia mija termin składania wniosków przez przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z małego ZUS-u. Kwota przychodu nie może przekroczyć trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. kwoty 67 500,00 zł.

Jakie trzeba spełnić warunki?

  1. Działalność gospodarcza musi być prowadzona przez co najmniej 60 dni.

  2. Przychody osoby, która prowadziła firmę przez cały rok 2019, nie mogą przekroczyć na rok 2019 trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia, czyli kwoty 67 500 zł.

  3. Przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przez okres dłuższy niż 60 dni, a mniejszy niż 365 mają ustalony limit przychodów proporcjonalnie do czasu prowadzenia działalności.

Mały ZUS 2020 – zmiana w kwocie przychodu

Od 1 stycznia 2020 roku zmieniła się kwota przychodu, od której zależało czy przedsiębiorca skorzysta z preferencji w opłacaniu składek ZUS i wynosi ona 120 000,00 zł.