23.12.2019

Mikrorachunek podatkowy od 2020!

Indywidualny mikrorachunek podatkowy jest rachunkiem przypisanym do danego podatnika, pracodawcy – płatnika służącym do wpłat z tytułu:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych PIT (również PPE)

 • podatku dochodowego os osób prawnych CIT

 • podatku od towarów i usług VAT.

Mikrorachunek podatkowy sprawdzisz korzystając z generatora na stronie podatki.gov.pl lub otrzymasz go w dowolnym urzędzie skarbowym.

Wystarczy, że podasz:

 • PESEL jeśli jesteś osobą fizyczną:
  – nie prow
  adzisz działalności gospodarczej
  – lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT

 • NIP jeśli:
  – prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT
  – lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne

 

Generator działa 24/7. Możesz więc sprawdzić swój mikrorachunek podatkowy w każdym miejscu
i o każdej porze, również przez telefon czy tablet.

Numer twojego mikrorachunku zawsze będzie taki sam, nawet gdy zmienisz adres zamieszkania, właściwość urzędu skarbowego czy nazwisko.

 

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy.

 

Zobowiązania podatkowe z tytułu CIT, VAT oraz PIT powstałe przed 31 grudnia 2019 roku, które będą regulowane począwszy od 1 stycznia 2020 r., podlegają wpłacie na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Tak więc już zobowiązanie podatkowe powstałe za grudzień/IV kwartał 2019 z tytułu PIT, CIT czy VAT będą podlegać obowiązkowi wpłaty na indywidualny rachunek.

Link do generatora mikrorachunku podatkowego:
https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego