03.04.2020

Schemat uzyskania przez pracodawcę pomocy na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP w związku z wystąpieniem COVID-19