19.03.2020

Specustawa o koronawirusie poprawiona przez Senat. Pensje pracowników zagrożonych COVID-19 pokryje ZUS.

Senat przyjął poprawki do specustawy o przeciwdziałaniu epidemii koronawirusa. Pracodawca może kontrolować pracę zdalną, a zasiłek opiekuńczy należy się rodzicom dzieci do 15 roku życia.

Senat, tak jak zapowiadał, wprowadził poprawki do specustawy o koronawirusie. Jednak senatorzy Prawa i Sprawiedliwości głosowali przeciwko nowym regulacjom. Jakie są najważniejsze zmiany?

  • Pracodawca może kontrolować swoich pracowników podczas pracy zdalnej. Może wymagać od nich informacji o tym czy przebywał w ostatnim czasie w miejscu zagrożonym zakażeniem COVID-19;
  • Zasiłek opiekuńczy przysługuje również rodzicom dzieci do ukończenia 15. roku życia;
  • Pracodawca może zgłosić się do okręgowego inspektora pracy z wnioskiem o wydanie decyzji o czasowym zawieszeniu działalności zakładu pracy w przypadku, gdy liczba pracowników skierowanych do wykonywania pracy poza miejscem jej stałego wykonywania, przekracza 20% stanu zatrudnienia;
  • Przedsiębiorca, który poniesie szkodę na skutek działań władz publicznych podjętych w celu przeciwdziałania COVID-19, będzie mógł otrzymać rekompensatę z tego tytułu.

 

Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń i będziemy informować na bieżąco ….