26.03.2020

Ważna informacja ‼️

W dniu wczorajszym Ministerstwo Finansów w odrębnym akcie postanowiło o przesunięciu terminów CIT za rok 2019. Dla podatników CIT do dnia 31 maja dla pozostałych organizacji pozarządowych, takich jak fundacje i stowarzyszenia do 31 lipca. Jest to jednoznaczne z tym, że podpisywanie sprawozdań finansowych również ulega przesunięciu do tych dat.